STV - Statické suché zasklení  ... NOVINKA !!!

U lepicí technologie STV® (statické suché zasklení), vyvinuté společností GEALAN, se jedná o slepení skla a profilu křídla speciální lepicí páskou, která byla koncipována právě pro konstrukci oken, se zachováním obvyklého podkládání skla. Slepením skleněné tabule s profilem křídla se přenáší tuhost skla do křídla a celý tento systém se stává stabilnějším. Standardní prvky tak nemusí vůbec obsahovat ocel. Alternativně lze vyrábět ještě stabilnější prvky využitím oceli a systému GEALAN STV®. Doplňkově je v oblasti speciálních konstrukcí možné výrazně zlepšit tuhost půlkruhových oblouků a šikmých oken. 

Statické zasklení za sucha. Jde to!

Jednoduše praktikovatelné!

Systém GEALAN-STV® je převratná technologie ke slepování okenní tabule a přesahu křídla. V porovnání s tradičními "mokrými" technologiemi vykazuje přesvědčivé výhody bez kompromisů v oblasti snadného zpracovávání výsledného produktu. STV® je systém, který skutečně funguje.

Lepší statika

Kombinace technologie STV® s tradičním ocelovým vyztužením umožňuje výrobu prvků dosud nedosažitelných velikostí. I ve výrobě speciálních konstrukcí tak lze dosáhnout stabilnějších prvků.

Zvýšená tepelná izolace

Při výrobě normálně velkých prvků bílé barvy (oken 1,50 x 1,50 m a balkonových dveří 1,10 x 2,30 m) technologií STV® není vůbec nutné používat ocelovou výztuž. Tím se dosáhne výrazného zlepšení hodnot koeficientu Uf (podle konkrétní kombinace profilů až o 0,2 W/m²K).

Lepší ochrana před vloupáním

Spojení tabule skla a křídla lepidlem zlepšuje ochranu před vloupáním. Tím se dodatečně ztěžuje možnost překonání těchto prvků vypáčením.

Potenciál úspor

Časově náročné seřizovací a dolaďovací činnosti na okně tak lze redukovat na minimum. Snížení hmotnosti oken také výrazně usnadňuje montáž prvků na ně.

 


© 2024 Insion ELA-PLAST » Okna » Statické suché zasklení | STV, zasklívání za sucha, NOVINKA

ELA-PLAST s.r.o
Na Pavlu 2191
436 01 Litvínov
info@ela-plast.cz     více >>