Montáž

Tato nejdůležitější část realizace konečného díla je rozdělena do základních i dílčích úkonů. Firma Ela-Plast má pro montážní skupiny v rámci školení ISO norem zpracovány postupy pro: 

  • Dodržení odstupů při montáži zabraňuje deformaci rámu pnutím. Výplně se provádí na místech upevňovacích bodů.
  • Před vestavbou je třeba provézt porovnání rozměrů otvoru a okna či dveří.
  • Okna jsou dodána pro odpovídající otvory, otvor je třeba zarovnat či upravit?
  • Byla dodržena tolerance, po celém obvodě?
  • Připojení k omítce a opláštění, fixace a usazení rámu.
  • Upevnění a izolace, utěsnění.
  • Údržba.

Tyto a další otázky a kroky správné profesionální montáže, jsou zapracovány do pracovních postupů a podtrhují konečný efekt a kvalitu výroby. Pro konečné uživatele je připraven systém údržby a čištění oken a dveří a systém oprav poškození rámu opravnou pryskyřicí, svařovacím drátem nebo lakovačem. Nastavování pantů a zámků je specifická činnost, která zaručuje správnou funkčnost oken a dveří a je třeba po určitém čase zajistit kontrolu a dostavení správných vůlí a úhlů včetně promazání.

Na výrobky dodávané naší firmou je v případě námi provedené montáže záruka 5 let. V případě, že výrobky budou odebrány pro vlastní montáž je záruka dle Obchodního zákoník.


© 2024 Insion ELA-PLAST » Okna » O oknech » Montáž | plastová okna, profily, Most, Litvínov

ELA-PLAST s.r.o
Na Pavlu 2191
436 01 Litvínov
info@ela-plast.cz     více >>