Variabilita oken a doplňky

Výrobce GEALAN umožňuje vysokou variabilitu oken tak, aby Vám plně vyhověl.

 

Komory

Dodatečné komory v okenním profilu efektivně redukují energetickou  ztrátu a přispívají ve spojení s tepelně izolačním zasklením k útulnému bydlení. Konečně platný faktor tepelné izolace celého okna je však silně závislý na zasklení, protože to ve většině případů představuje největší část plochy okna.

Energetické náklady se stávají v důsledku rostoucích pořizovacích cen, a to nejen v soukromé bytové oblasti, stále větší nákladovou položkou. Nároky na tepelnou izolaci oken dodatečně zvyšují zákonné požadavky na životní prostředí. Svou 4-komorovou geometrií a konstrukční hloubkou 74 mm disponuje profilový systém S 8000 IQ již velmi dobrou tepelnou izolací. Abychom splnili vysoké požadavky kladené na tepelnou izolaci, existuje tento systém také ve variantách s ještě větším počtem komor v křídle a osazovacím rámu. Odzkoušena U-hodnota těchto profilových kombinací včetně standardního ocelového vyztužení (až do Uf = 1,1 W/m2K) patří k nejlepším u systémů plastových profilů. Přesto by neměla být tepelná izolace nikdy optimalizována k tíži statiky tím, že se používají nedostatečné ocelové výztuže.

 

Statika

Při vývoji systému S 8000 IQ a S 9000 byla věnována pozornost zvláště stabilitě profilu. Tomu odpovídalo dimenzování hlavních komor pro uchycení ocelové výztuže. Výsledkem je velmi vysoká pevnost v ohybu u standardní výztuže, která opět přispívá ke stabilitě profilu. Tak nestojí už nic v cestě realizaci velkých prvků a firma vyrábějící okna může vyjít vstříc také cílené poptávce po velkých oknech.

 

 

Design

Každé okno je hezké jen do té míry co umožní profilový systém, z něhož vzniklo. Proto jsme  koncipovali náš systém S 8000 IQ tak, aby odpovídal veškerému optickému očekávání: velké radiusy, rozdílné zasklívací lišty a hladké lesklé povrchy. Systém S 8000 IQ se zasazuje o estetiku, hodnotu a o okna se stylem a nadčasovou elegancí. Ale to ještě nestačí. Pro systém S 8000 IQ plus, jakož i pro 4- a 6-komorový systém, existuje alternativně designová varianta, při které poloplošně přesazené okenní křídlo okouzlí svým zvláštním tvarem.

 

 

Acryl - barevný svět

Estetika v architektuře vzniká perfektním sladěním barvy, tvaru a materiálu. Přitom nehraje žádnou roli, zda se jedná o historické budovy, moderní obytné domy nebo prestižní průmyslové budovy. Barevná acrylcolorová okna dostávají při utváření fasády zvláštní význam. Vytvářejí rozhodující detaily. Budovy se stávají půvabnými na pohled a dostávají svou nezaměnitelnou „vizitku“. Okna jako součást fasády jsou vystavena slunečnímu záření, povětrnostním acrylcolor Fascinující barva 6 vlivům a vlivům životního prostředí, jakož i mechanickému působení. Zde se velmi rychle ukazuje, že není barevný profil jako barevný profil. Acrylcolorová okna mají směrem dovnitř budovy bílý profil z PVC a na vnější straně barevné akrylátové sklo. To je činí zvláště odolnými proti všem povětrnostním vlivům, jako je slunce, vítr, déšť, chlad a kolísání teplot. A dokonce ani při postupné výměně oken nejsou rozeznatelné žádné barevné rozdíly.

 

Dřevěný dekor

Pro všechny, kteří kladou důraz na přirozený vzhled, aniž by se chtěli zříci výhod moderní okenní techniky, existují plastová okna v optice dřevěného dekoru. Tím zvolíte správně. Nezáleží na tom, zda-li pro renovaci starších domů anebo pro plánovanou novou výstavbu – okna s dřevěným dekorem GEALAN přesvědčí z optického i funkčního hlediska. Doporučují se jako klasický stylový prvek při renovaci starých domů, jakož i při zasazení stavby do krajiny. Okna s dřevěnými dekory mají veškeré kladné vlastnosti moderních plastových oken a přitom Vypadají jako ze dřeva.

Díky nové kašírovací technologii je schopen GEALAN dodávat téměř veškeré libovolné barevné kombinace. Je možná skoro každá varianta z acrylcoloru, dřevěného dekoru nebo unifólie. A přitom nehraje žádnou roli, zda profily mají četné úkosy nebo úplné zaoblení.

 

 

Parapety

V důsledku umístění a jejich funkce jsou parapety vystavovány různému namáhání. Jejich povrch musí být dostatečně odolný vůči světlu, poškrábání a otěru. Také je důležitá odolnost vůči působení vlhkosti a nesnadná hořlavost.

Vnitřní parapety od GEALANu tyto požadavky splňují. Květináče dokonce ani žhnoucí cigarety nezanechávají žádné stopy. Díky četným dutým komorám nabízí velmi dobré izolační vlastnosti a ve srovnání s jinými materiály, z kterých jsou parapety vyrobeny, přesvědčují svoji minimální váhou.

 

Klapka pro chytré větrání

Automatický větrací systém GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL) zabraňuje tvorbě plísní v okenním ostění. V klidové poloze je klapka otevřená. Vzduch může proudit bez překážek do prostoru, při vyšší rychlosti větru klapka uzavírá vzduchový kanál. GECCO 4 představuje nejnovější systémovou variantu. Dodatečně disponuje pylovým filtrem a ochrannou síťkou proti hmyzu. Na přání existuje pro GECCO 4 také vložka pro útlum hluku a ochrana proti dešti. Výhody GECCO: optimální a automatická výměna vzduchu při normálních tlacích vzduchu, nejnižší energetické ztráty, vysoká tepelná a zvuková ochrana, zabránění vzniku plísní, a dals

 

Ochrana proti vloupání

Cítit se dobře ve vlastních čtyřech stěnách je také otázkou bezpečnosti. GEALAN nabízí svým systémem S 8000 IQ ochranu proti vloupání na vysoké úrovni. U konstrukce 4-komorového profilu byl kladen zvláštní důraz na přihlédnutí k velkému dimenzování ocelové výztuže. Ve spojení s konstrukční hloubkou profilu 74 mm nabízí přesvědčivé konstrukčně bezpečnostní argumenty, které jsou doplněny bezpečným upevněním kování v osazovacím rámu.

 

 

Ochrana proti hluku

Hluk škodí zdraví. Proto se stala ochrana proti hluku a zvuku důležitým zdravotním aspektem. Rozhodující pro požadavky na moderní okna s ochranou proti zvuku jsou příslušná obytná situace a hladina vnějšího hluku. Profilové systémy GEALAN splňují svou inteligentní konstrukcí profilu veškeré předpoklady účinné ochrany proti hluku. Ve spojení se správným zasklením chránícím proti hluku umožňují bydlení v nerušeném prostředí a zvyšují tak kvalitu života.

 

Ekologie

Již před nabytím účinnosti zákona o odpadech a recyklaci nabídla firma GEALAN svým zákazníkům „recyklaci“ ve formě „ekologické dohody GEALAN“. Výrobci profilů a výrobci oken sjednali v této dohodě opětovné zhodnocení starých plastových oken a zbytků profilů vznikajících při výrobě oken. Cílem je přivést tyto materiály při zákazu skladování do uzavřené materiálové recyklace PVC. Protože jakostní výrobek PVC – termoplastický materiál se získává z přírodních surovin ropy nebo zemního plynu a kuchyňské soli – je příliš drahý na to, aby skončil v odpadu nebo v zařízení na spalování odpadu. Svou 100% schopností recyklace se nabízí právě k opětovnému zpracování. Také staré vymontované okno z PVC může být granulováno a upraveno. Takto se stává PVC jedním z nejvíce recyklovaných materiálů.

 


© 2024 Insion ELA-PLAST » Okna » O oknech » Variabilita | komory, dekor, acryl, design

ELA-PLAST s.r.o
Na Pavlu 2191
436 01 Litvínov
info@ela-plast.cz     více >>